PBO

PBO staat voor Programmabeleid Bepalend Orgaan en is samengesteld uit 9 vrijwilligers van diverse instellingen en organisaties die een goede afspiegeling vormen van de Schijndelse samenleving. Het orgaan bepaalt samen met het bestuur het programmabeleid en let daarbij scherp op de pluriformiteit in het aanbod. Daarnaast heeft het orgaan een controlerende taak inzake de Mediawet geldend voor lokale publieke omroepen. Indien u twijfelt aan bepaalde uitingen of doelstellingen van bepaalde programma’s, dan kunt u contact opnemen met dit orgaan. Uw melding wordt serieus in behandeling genomen.

Reacties gesloten