Nieuwe omroep Meierijstad dichterbij

Meierijstad – Vandaag is bekendgemaakt aan onder andere de eigen vrijwilligers en de pers dat er een belangrijke stap is gezet in het fusieproces door de lokale omroepen van Meierijstad.

Aanvankelijk hebben de omroepen SkyLine RTV uit Uden, TV Meierij uit Sint-Oedenrode en Lokale Omroep Schijndel (LOS) een eerste poging gedaan tot het vormen van één nieuwe omroep voor Meierijstad en Uden. Ondanks veelvuldig en constructief overleg tussen de omroepbesturen is het uiteindelijk niet gelukt om tot een goed fusieplan te komen, waarin de drie omroepen zich kunnen vinden en op basis, waarop de gemeente Meierijstad een positief advies zou kunnen geven.

Dit betekent dat de omroepen TV Meierij en de LOS doorgaan met de fusie en dat SkyLine RTV zich zal blijven richten op Uden. Tevens houdt dit in dat de nieuw te vormen omroep zich extra zal moeten inspannen voor een goede nieuwsvoorziening vanuit de stadskern Veghel en overige twaalf kernen van de gemeente. In samenwerking met SkyLine RTV zal de omroep voorlopig het huidige niveau van nieuwsvoorziening trachten te handhaven. Daarnaast is de nieuwe omroep op zoek naar nieuwe vrijwilligers die voor de nieuwsgaring uit Veghelse kernen kunnen gaan zorgen.

De interne werkgroepen, die zich in de afgelopen maanden verdiept hebben in de toekomst voor de gezamenlijke omroep van Meierijstad en Uden, zullen niet geheel worden teleurgesteld. Alle resultaten zullen voor zover mogelijk worden meegenomen in de totstandkoming van de nieuwe lokale omroep van Meierijstad. Ook de naam van de nieuwe omroep laat nog even op zich wachten, maar de keuze hiervoor zal nu zeker wat gemakkelijker worden. Zodra alles is afgerond, zal het nieuwe bestuur bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag indienen voor een nieuwe zendvergunning en wordt heel Meierijstad voorzien door één eigen nieuwe omroep.

Tot die tijd kan het publiek in Meierijstad kijken en luisteren naar de programma’s in de vertrouwde stijl van TV Meierij, de LOS en in Uden… blijft het gewoon SkyLine RTV.